În limba română
"I'm trusting in Your Will my Lord!"
Welcome at website of VULTUR's, the icon painters!
   
Având o frumusețe aparte, icoanele naive pot produce aceleași emoții ca și o pictură cultă, ele fiind apreciate de adevărații cunoscători ai artei. Ivirea icoanelor transilvănene a fost condiționată de evoluția picturii pe sticlă ca îndeletnicire cunoscută aproape tuturor regiunilor muntoase din centrul Europei. Expresivitatea, remarcabilele însușri plastice, încărcătura lor sufletească, conferă icoanelor românești o poziție particulară î n contextul picturii pe sticlă din centrul Europei. Icoana pe sticlă la români își are începuturile în a doua jumătate a secolului XVII, cel mai vechi centru cunoscut fiind cel de la Nicula, sat așezat la 4 km de orășelul Gherla de lângă Cluj.

Arta populă ca fenomen estetic de importanță majoră este o pasiune stârnită în ultima jumatate de sfert de veac. Interesul pentru icoana pe sticla a românilor din Transilvania a crescut considerabil în ultima vreme nu numai în țară, ci și chiar peste ocean. Lucrate de țărani și destinate țăranilor, icoanele transilvănene pe sticlă sunt singurul gen al artei populare în care pictura se manifesta ca factor independent, fără a fi subordonată unui scop ornamental.
Cu toate ca icoanele pe sticla transilvanene sunt creații individuale ale unor meșteri populari, ele exprimă totuși mentalitatea și sensibilitatea colectivității satului românesc. Din sânul acestei colectivități răsar și se evidențiază iconarii cu aptitudini deosebite în meșteșugul zugrăvirii. În schimb, inteligența și imaginația lor, cunoștințele și superstițiile lor, concepțiile asupra „lumii nevăzutului”, nu se oglindesc în aceste icoane ca aparținând unui creator singur, ci continuă să facă parte integrantă din fondul spiritual omogen și nediferențiat al colectivității.

Astfel, icoanele pe sticlă, departe de a mai fi numai obiect de cult – unicul protector spre care țăranul oropsit de altădată își îndrepta speranțele – reprezintă pentru conștiința contemporană cel mai important document plastic care reflectă lumea spirituală a țăranului român din Ardeal, ca niște doine sau colinde pictate.

The moving of the icon from village to town was a process which happened after WW II. This was possible, because was a fundamental change in mentality and estetic taste of rural collectivities. The icons had lost their protector function against sickness and natural disasters which put at risk in past the life and work of peasant.

In old rustic interior the icons has been harmonious integrated by colour and form, and had been placed between pitchers and glazed bowls hunged on walls under smooky wood-beam ceilings.

But the modest pine frame of glass icons can't win the competition with golden frames of family photos and cromolitographies, and the icon holders had been resigned without regrets from this authentic valuables of folk art.

After the collapse of communism the interest of foregins about Romanian icons on glasses grow up, which thing made their price higher. Many private collectioners sold their icons in outlands. After run out of this icons, starts a reproduction wave and a part of them was appreciated. In very short time the reproductions was sold at very high prices, like the originals, because the reproducer made each icon in his/her ows style, and some icons was painted such more beutiful like the original. Many reproductions made in early 1990's are very wanted in our days.
In the gallery of this website you can puteți see acient transylvanian icon, which are reproduced by Vultur family and also reproductions made by them. We hope you will enjoy the beautiful icon's photos on this site.
 
  Webdesign © 2006-2008-2008 Ercomp Romania Hosted by: ercomp.net